tos2


Sisällysluettelo

1. Yleistä…………………………………………………………………………………………………………………………….2

2. Palvelu……………………………………………………………………………………………………………………………2

2.1. Palvelukuvaus……………………………………………………………………………………………2

2.2. Käyttöönotto……………………………………………………………………………………………..3

2.3. Pilvipalvelun aktivointi………………………………………………………………………………..3

2.4. Skannaus ja Jälleenlähetys…………………………………………………………………………..3

2.5 Turvallisuus-standardit………………………………………………………………………………..4

3. Maksut, tilaus ja laskutus………………………………………………………………………………………………….4

3.1. Perusmaksut……………………………………………………………………………………………..4

3.2. Käyttömaksut…………………………………………………………………………………………….4

3.3. Tilaustyypin muutos……………………………………………………………………………………5 

3.4. Tilauksen kesto………………………………………………………………………………………….5

3.5. Muistutusmaksut ja perintä ………………………………………………………………………..5

3.6. Pantti………………………..………………………………………………………………………………..5

3.7. Tilauksen päättyminen………………………………………………………………………………..5

4. Suosittelu.………………………………………………………………………………………………………………………6

4.1. Hyvän palvelun suosittelusta ilmaista käyttövoimaa…………………………………6

4.2. Suosittelusta saatujen varojen kohdistus………………………………………………….6 

4.3. Suosittelun varmistaminen………………………………………………………………………6

5. Lisäpalvelut………………………………………………………………………………………………………………………6

5.1. Roskapostisuodatus……………………………………………………………………………………6

5.2. Useampi käyttäjä……………………………………………………………………………………….6 

5.3. Tratta/maksumuistutus -vahti……………………………………………………………………..7

5.4. Postin tuhoaminen…………………………………………………………………………………….7

5.5. Eritystoiveet………………………………………………………………………………………………7

6. Muut ehdot ja rajoitukset…………………………………………………………………………………………………7

6.1. Käytön rajoitukset………………………………………………………………………………………7

6.2. Nimi- ja osoitetietojen luovutus………………………………………………………………………….7 

6.3. Force Majoure…………………………………………………………………………………………..7

6.4. Vastuuvapautuslauseke………………………………………………………………………………8

7. Voimaantulo……………………………………………………………………………………………………………………………….8

1. Yleistä

Näitä tuote-ehtoja noudatetaan Fiksupostin (jäljempänä Fiksuposti) sopimusasiakkaiden palveluissa (Palvelu tai Palvelut) 1.4.2023 lukien. Palvelukohtaiset ehdot, lisäpalvelut ja hinnoittelu on määritelty jäljempänä. 

Liiketoimintaan tarkoitettuja palveluja tarjotaan ammatti- tai elinkeinotoimintaan ja yksityishenkilöille tarkoitettuja palveluita yksityiskäyttöön. 

Näissä käyttöehdoissa on määritelty Palvelujen yleiset ja palvelukohtaiset ehdot ja hinnat sekä palvelulupaus ja palvelun toiminnallisuus. Palvelussa noudatetaan näiden ehtojen mukaisesti Asiakkaan ja Fiksupostin välistä sopimusta, joka syntyy palvelun lunastuksen myötä. Palvelu määräytyy näiden yleisien ja palvelukohtaisten ehtojen pohjalta. 

Nämä käyttöehdot koskevat kaikkia Fiksupostin sopimusasiakkaiden vastaanottamisen palveluja.

Palvelukohtaiset yksilölliset ehdot, lisäpalvelut ja niiden hinnoittelu on määritelty jäljempänä. Fiksuposti pidättää oikeuden muuttaa palveluja ja ehtoja tarpeen niin vaatiessa.

Palvelujen perus- ja käyttöhinnat määräytyvät Fiksupostin kulloinkin voimassa olevan, jokaisen tuotteen tilaussivustolla ilmenevän hinnaston mukaisesti. Mahdollisesta lisä- tai selvitystyöstä peritään hinnaston mukainen veloitus.

Fiksupostilla on oikeus muuttaa Palvelun hintoja. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan Fiksupostille nimi- ja yhteys- ja laskutustiedoissaan tapahtuneet muutokset ilman aiheetonta viivytystä.

2. Palvelu 

2.1. Palvelukuvaus

Osoite- ja skannauspalvelulla tarkoitetaan palvelua, jossa Fiksuposti tarjoaa asiakkaalleen virallisen osoitteen, jota asiakas voi käyttää skannausmuotoisen kirjepostin vastaanottamiseen.

Fiksupostin osoite- ja skannauspalvelun asiakkaiden postit noudetaan ja skannataan vähintään kaksi kertaa viikossa. Skannattu aineisto säilytetään 10 arkipäivää ennen tuhoamista. 

Palvelun luonteen mukainen ristiriita postilain ja postisalaisuuden osalta edellyttää Fiksupostin asiakkaan luopumista kokonaisuudessaan kaikista vaateista ja velvoitteista Fiksupostia kohtaan postilain ja postisalaisuuden osalta. Palvelun tilatessaan asiakas antaa Fiksupostille ja sen näissä käyttöehdoissa kuvatulle henkilöstölle oikeuden avata ja käsitellä postiaan tämän palvelukuvauksen mukaisesti. Asiakas antaa Fiksupostille luvan postinsa käsittelyyn ja tarkasteluun postin skannausta, jälleenlähetystä, puutteellisia maksutietoja, maksukykyä ja maksujen mahdollista perintää varten tarvittavien tietojen osalta.

2.2. Käyttöönotto

Palvelu aktivoidaan lunastamalla paketti Fiksupostin verkkokaupasta. Lunastuksen jälkeen palvelu on viipymättä käytössä. Asiakas voi välittömästi informoida omia asiakkaita, yhteistyötahoja sekä sidosryhmiä. Asiakkaan on tehtävä sopimuksen yhteydessä osoitteenmuutosilmoitus Fiksupostin osoitteeseen. Osoitteenmuutoksen mukaiset toimenpiteet löytyvät täältä.

Palvelun lunastamisen myötä tulee tiedottaa Fiksupostille sähköpostiosoite (yksi per asiakkuus), johon tieto saapuneista posteista ja linkki posteihin toimitetaan, postiosoite mahdollisten jälleenlähetysten varalle ja nimet (myös aputoiminimet ja markkinointinimet), joilla postia vastaanotetaan. Tiedot voi laittaa osoitteeseen postit@fiksuposti.fi. Lisäksi asiakas on velvollinen antamaan yrityksenä y-tunnuksen sekä laskutustiedot ja yksityishenkilönä henkilöturvatunnuksen sekä laskutustiedot. Puuttuvien tietojen antamatta jättäminen voi olla peruste palvelun keskeyttämiselle.

2.3. Pilvipalvelun aktivointi

Fiksuposti tarjoaa posteille oman Postit -kansion Dropbox -pilvipalvelusta. Tästä tulee tieto sähköpostiin, joka kerta, kun teille saapuu postia. Toimenpide ei edellytä maksullista palvelua pilvipalvelun tarjoajalta. Kutsuun ei tarvitse vastata tai reagoida muutenkaan, vaan se on tilauksen myötä aktivoitu teille.

2.4. Skannaus ja Jälleenlähetys

Skannattavat postit

• Fiksupostin osoitteella varustetut skannauskelpoiset paperipostia sisältävät kirjelähetykset.

• Postin toimipisteestä noudettavien lähetysten saapumisilmoitukset.

Jälleenlähetettävät postit

• Pankkikortin tai kortin tunnusluvun sisältävät lähetykset

• Skanneriin sopimatonta materiaalia sisältävät lähetykset

• Kirjat, lehdet, kortit ja esitteet

Kaikki Jälleenlähetettävät materiaalit lähetetään aina kuten ne ovat tulleetkin. Fiksuposti ei koskaan yhdistele posteja Jälleenlähetyksessä.

Postipakettina jälleenlähetettävistä toimituksista veloitamme Postin perimän maksun, lisättynä 10 € toimitusmaksu. 

2.5. Turvallisuus-standardit

Postia käsitellään siten, että siihen pääsee käsiksi vain vahvan salassapitosopimuksen mukainen työvoima. Ulkopuolisten henkilöiden pääsy postin käsittelytiloihin on ehdottomasti kielletty. Rikkeistä tehdään suoraan rikosilmoitus ja realisoidaan työsopimuksen mukainen korvausvaade. 

Avaamattomien kirjeiden lajittelu suoritetaan käsin ja kirjeiden avaus, skannaus, arkistointi sekä tuhoaminen tehdään koneellisesti.

Skannatun postin tuhoaminen suoritetaan P-4 turvatason silppurilla. P-4 pilkkoo A4-asiakirjan 400 osaan, joka on pankkien edellyttämän turvatason mukainen.

Asiakkaille tulleet postit koneluetaan ja sijoitetaan heille luotuun tietoturvastandardien mukaiseen pilvipalveluun (dropbox). Tähän palveluun on pääsy vain asiakkaalla. Tieto saapuneesta postista toimitetaan asiakkaan sähköpostiin.

3. Maksut, tilaus ja laskutus 

3.1. Perusmaksut

Palvelusta maksetaan kuukausihinnoitellut perusmaksut vuosittain tai kuukausi kerrallaan (Lomaposti) ja käytöstä kuukausittain. Vuosimaksu laskutetaan erääntyväksi tai veloitetaan suoraan asiakkaan pankkikortilta ennen uuden palvelukauden alkua.

3.2. Käyttömaksut 

Skannauksen hinta on aina sivukohtainen ja ilmenee kulloisenkin paketin ostotiedoista.

Jälleenlähetyksen hinta on aina kirjekohtainen ja ilmenee kulloisenkin paketin ostotiedoista. Osoitetiedottomien asiakkaiden jälleenlähetykset käsitellään perille saamattomina ja hävitetään, mikäli asiakas ei ole ilmoittanut aineiston säilytysajan (2.1.) sisällä Fiksupostille jälleenlähetysosoitetta. Hävityksestä veloitetaan normaali kustannus.

Käyttömaksut laskutetaan kerran kuussa tai veloitetaan suoraan asiakkaan pankkikortilta.

Lisäpalvelut eritellään omassa osiossa ja laskutetaan käyttömaksujen yhteydessä kuukausittain.

3.3. Tilaustyypin muutos

Tilaustyypin muutoksen voi suorittaa kerran tilausjakson (vuosi) aikana maksutta. Seuraavista muutoksista veloitetaan 15 € muutosmaksu. Tilaustyypin muutokset päivitetään kalenterikuukausittain.

3.4. Tilauksen kesto

Vuositilaukset uusiutuvat itsestään, ellei niitä peru 30 päivää ennen palvelukauden vaihtumista. Lomaposti on voimassa ostetun ajan mukaisesti. Lisää aikaa on mahdollista ostaa tarpeen mukaisesti, jolloin palvelu säilyy aktiivisena

3.5. Muistutusmaksut ja perintä

Maksumuistutuksesta Fiksuposti perii lain mukaisen viivästyskoron ja 15 € käsittelykulun. Fiksuposti käyttää perintäyhteistyötahona Intrumia, jonka kulut perinnästä tulee asiakkaan kustannettaviksi. Perintään siirtynyt lasku keskeyttää palvelun. Palvelu aktivoituu uudestaan, kun aiheutuneet kustannukset ovat kirjautuneet Fiksupostin maksujärjestelmään.

3.6. Pantti

Heikon maksukyvyn tai huonon maksukäyttäytymisen johdosta Fiksuposti pidättää oikeuden vaatia asiakkaalta pantti. Pantti toimii vakuutena palvelusta aiheutuneille kustannuksille. Pantti käytetään kuitenkin viimesijaisena vaihtoehtona. Pantin suuruus on kaksi kertaa kuukauden käyttömaksut, minimissään kuitenkin 300 €. Mikäli asiakas ei kykene suoriutumaan palvelun käyttömaksuista, katsotaan tilaus peruuntuneeksi ja pantti Fiksupostin hyväksi. 

3.7. Tilauksen päättyminen

Lomaposti päättyy sovitun ajan jälkeen. Vuositilaukset päättyvät ehtojen mukaisesti, kun ne ilmoitetaan päättyväksi. Laskun maksamatta jättäminen ei automaattisesti lopeta aktiivista tilausta. 

Mikäli sopimus irtisanotaan kesken laskutuskauden, ei ennakkoon maksetusta perusmaksusta anneta hyvitystä käyttämättömiltä kuukausilta. 

Asiakas sitoutuu ilmoittamaan asiakkailleen uuden osoitteen tilauksen päättymisen tai palvelun irtisanomisen yhteydessä. Postin saapuminen palvelun mukaiseen sopimukseen tilauksen jälkeisenä aikana edellyttää kyseisen kuukauden perusmaksun maksua. Tilausjakson jälkeiset skannaukset sekä jälleenlähetykset suoritetaan ja veloitetaan asiakkaalta. Toimenpiteet, jotka suoritetaan asiakkaalle, jonka tilaus on päättynyt, ovat kustannukseltaan kaksi kertaa aikaisemman tilauksen listahinnan mukainen kustanne.

Sopimus voidaan jäädyttää ja lopulta purkaa ilman varoitusta maksamattomien laskujen vuoksi. 


Sopimuksen päättyessä maksamattomien laskujen vuoksi Fiksupostilla on oikeus hävittää asiakkaalle kohdistetut lähetykset ilman skannausta. 

Fiksupostilla on pidättää oikeuden tarkastaa hintoja neljä kertaa vuodessa kuluttajahintaindeksin mukaisesti. Hintojen noususta ei tule erillistä ilmoitusta.

4. Suosittelu

4.1. Hyvän palvelun suosittelusta ilmaista käyttövoimaa

Suosittelemalla Fiksupostia verkostollesi saat jokaisesta aktivoituneesta käyttäjästä 10 € arvosta käyttövoimaa omaan Fiksupostipalveluusi. 

4.2. Suosittelusta saatujen varojen kohdistus

Suosittelustasi tulleen asiakkuuden tuottama rahamäärä vähennetään tulevista käyttömaksuistasi. Mikäli tilauskautesi käyttömaksukulujen jälkeen jää kertyneitä varoja käyttämättä, siirtyy ne automaattisesti kuukausimaksuihin tulevalle kaudelle. Tilauskautesi pitenee niin kauan, kun varoja riittää kattamaan perusmaksun kuukausiarvon ja käyttömaksut. 

4.3. Suosittelun varmistaminen

Suosittelun lunastus edellyttää, että suositeltava kertoo suosittelijan nimen, sähköpostiosoitteen tai muun identifiointiin tarvittavan tiedon Fiksupostille tilauksen vahvistusviestin vastauksen yhteydessä tai tilatessa.

5. Lisäpalvelut

5.1. Roskapostisuodatus 

Palvelu takaa, että Fiksuposti ottaa kaikki mainospostiksi luokiteltavat postit automaattisesti pois. Roskapostisuodatus aktivoidaan aina vuodeksi kerrallaan, paitsi lomaposti -paketeissa. Palvelun hinta on 3 € / kuukausi.

5.2. Useampi käyttäjä 

Normaali ehtojen mukainen käyttäjämäärä on yksi jokaista tilausta kohden. Useamman käyttäjän saat käyttöön ilmoittamalla ne Fiksupostille. Käyttäjillä tarkoitetaan sekä postin vastaanottajia, ei postien saapumisesta lähteviä ilmoituksia. Ilmoitus saapuneista posteista ja linkki posteihin toimitetaan aina yhteen sähköpostiosoitteeseen per tilaus. Useamman käyttäjän aktivoinnin hinta on 1 € / käyttäjä / kuukausi.

5.3. Tratta/maksumuistutus -vahti 

Fiksuposti tarjoaa älykkään koneluvun mahdollistaman vahdin tratta-kirjeille ja maksumuistutuksille. Vahti ilmoittaa sinulle aina erikseen KAPITAALILLA otsikoidusti, jos olet saanut välitöntä reagointia vaativaa postia laskuttajiltasi, eli tratta-kirjeen tai maksumuistutuksen. Palvelun ylläpitohinta on 1 € / kuukausi ja 10 € per ilmoitus.

5.4. Postin tuhoaminen

Ilman skannausta tuhottavat kirjepostit tai normaalisti jälleenlähetettävien postien tuhoaminen menee automaattisesti lisäveloituksella 0,5 € / lähetys. Postipakettien tuhoaminen 2 € / lähetys.

5.5. Eritystoiveet

Erityistä työtä edellyttävät toimenpiteet maksavat 1,25 € / minuutti / toimenpide. Minimiveloitus on 5 €. Yli viiden sivun skannauksen jälleenlähetystä ei katsota erityistyöksi, vaan suoritetaan asiakkaan niin halutessa. Asiasta on ilmoitettava itse etukäteen. 

6. Muut ehdot ja rajoitukset

6.1. Käytön rajoitukset

Fiksupostin osoitetta ei saa käyttää asiakaspalautusten, kilpailuvastausten tai vastaavien lähetysten vastaanotto-osoitteena.

6.2. Nimi- ja osoitetietojen luovutus

Fiksuposti ei milloinkaan luovuta sopimuksen tehneen Asiakkaan ja muun käyttäjän nimi- ja osoitetietoja kolmansille tahoille.

6.3. Force Majoure

Fiksuposti pidättää oikeuden palvelukuvauksen mukaiseen toiminnan rajoitukseen Force Majoure tapauksissa. Force Majoure tapauksen mukaiseksi ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan hirmumyrsky, kapina, liikekannallepano, maanjäristys, meteoriitti, tulivuorenpurkaus, sota sekä suorituksen estävä viranomaisen toimi, kuten tuontikielto ja takavarikko sekä maksuliikenteen tai yleisen liikenteen keskeytys ja postin kulkuun tai muita olennaisia sidosryhmiä tai Fiksupostin omaa toimintaa rajoittava lakko.

6.4. Vastuuvapautuslauseke

Fiksuposti ei ole vastuussa mistään välittömistä, epäsuorista, satunnaisista tai välillisistä vahingoista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat Fiksupostin palvelukuvauksen mukaisesta tai toimintaketjun kolmansien osapuolien toiminnasta, saatavuudesta, käytöstä tai siihen luottamisesta.  

Fiksuposti ei maksa vahingonkorvauksia tai muita kompensaatioita menetyksistä, loukkaantumisista, rangaistuksista tai muista vahingoista, jotka aiheutuvat Fiksupostin palvelukuvauksen mukaisesta tai toimintaketjun kolmansien osapuolien toimista tai palvelun käytön johdosta.  

7. Voimaantulo

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan 1.4.2023 ja korvaavat 1.8.2022 voimaan astuneet käyttöehdot. Näitä käyttöehtoja sovelletaan myös ennen näiden voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin. Fiksuposti voi muuttaa näitä käyttöehtoja.

Liiketoimintaan tarkoitetutuissa paketeissa kaikki esitetyt hinnat ovat arvonlisäverottomia ja niihin lisätään kulloinkin voimassa oleva, Suomen lain mukainen arvonlisävero.

Translate this page here »