Yhdistystoiminta on aina mukavaa yhteisöllistä tai yleishyödyllistä toimintaa tapahtui se sitten rekisteröidyn tai rekisteröimättömän yhdistyksen turvin. Luonnollisesti rekisteröity yhdistys on vakaammalla pohjalla, sillä y-tunnus tuo oikeuksia, mutta samalla tietysti myös vastuita ja velvollisuuksia. Suomi on todellinen yhdistysten luvattu maa. Yhdistyksiä on Suomessa yli 100 000 ja niiden jäsenmäärän arvioidaan olevan yli 15 miljoonaa.

Aina ei kuitenkaan toiminta kanna ja joskus yhdessä perustetun yhdistyksen toiminta kuihtuu ja lopulta yhdistys jää turhaksi. Tämänlaisessa tilanteessa harvoin löytyy vastuun kantajaa ja pahimmassa tapauksessa yhdessä mietityt velvoitteet jäävät viimeisen vastuulle. Varsinkin, jos on ollut eripuraa tavoitteista. Yleensä viimeinen yhdistykseen jäävä on yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja tai innokkain yhdistyksen toiminnan edistäjä.

On tärkeä muistaa, että yhdistys on yhtä lailla oikeustoimikelpoinen taho, kuten vaikka osakeyhtiö. Näin ollen yhdistys voi jäädä viimeisenä vastuuseen veloista, eikä velvoitteiden ole pakko rasittaa yhdistykseen viimeiseksi jäänyttä. Luonnollisesti kaikki on kuitenkin hoidettava parhaan mukaan ja oikeudenmukaisesti. Kuitenkin yhdistyksen kohdalla erikseen otetuista veloista on vastuussa aina lainan ottaja ja, jos yhdistys ei voi kantaa vastuutaan, takaajaksi ryhtynyt maksaa tai mahdolliset vakuudet realisoidaan. Rekisteröimättömän yhdistyksen kohdalla asia on toinen, sillä yhdistyksen hallitus tai lainan nimiinsä ottaneet ovat aina vastuussa. Rekisteröidyn yhdistyksen kohdalla vastuussa on aina yhdistys, ei sen jäsenet. Selvitys veloista ja vastuista yhdistyksen purkamistilanteessa on kuitenkin myös rekisteröidyn yhdistyksen kohdalla suoritettava.

 

Yhdistystä purkaminen on suoritettava aina huolellisesti. Se ei onnistu vapaamuotoisesti, vaan kun yhdistyksen kokous on päättänyt yhdistyksen purkamisesta, purkamiseen liittyvistä toimista huolehtii joko hallitus tai hallituksen valitsema selvitysmies. Päätöksenteossa yhdistyksen täytyy noudattaa yhdistyslakia ja yhdistyksen sääntöjä. Loppuselvityksessä tulee kartoittaa velat ja varat sekä katsoa miten niiden kanssa toimitaan. Tämän jälkeen hallituksen puheenjohtaja tai selvitysmies tekee yhdistysrekisteriin yhdistyksen purkamisilmoituksen ja lopulta yhdistys katsotaan lakanneeksi, kun purkautumisesta on tehty merkintä yhdistysrekisteriin.

Mikäli yhdistyksellä on purkutilanteessa useita taloudellisia velvoitteita, kuten puhelin- tai verkkoliittymiä, vuokratila, sähkösopimus, vakuutukset tai palkan maksuun liittyviä velvoitteita, tulee nämä selvittää. Rekisteröidyn yhdistyksen jäsenet eivät vastaa henkilökohtaisesti yhdistyksen velvoitteista, joten velvoitteet eivät jää kenenkään yhdistyksen jäsenen harteille purkutilanteessa. Asioiden selvittäminen ja sopiminen on kuitenkin työlästä puuhaa ja epäammattimaisesti hoidettuna voi pahimmillaan rikkoa lakia ja aiheuttaa vastuita tekijälleen. Esimerkkitilanne on, kun varoja on, muttei ne riitä kaikkien velkojen kuittaamiseen. Silloin jokaisen velallisen tulisi saada yhtä suuri osuus suhteessa velan määrään.

Palkkojen, palkan sivukulujen, verojen tai veroluonteisten maksujen uhatessa jäädä maksamatta, tulee asia katsoa erityisen tarkkaan. Palkansaajalle tulee ilmoittaa asia viipymättä, hänen tilanne on näissä kohtaa kaikkein vakavin. Hänelle on myös hyvä tehdä valmiiksi palkkakuitti ja tulorekisteri-ilmoitukset, vaikkei palkkaa pystyttäisi hänelle kokonaan hoitamaan. Näin hän on oikeutettu saamaan maksamatta jääneen palkan palkkaturvasta. Palkan sivukulujen, verojen ja veroluonteisten maksujen kanssa tulee taas toimia äärimmäisen tarkasti, jotta ylimääräisiltä kuluilta vältytään. Jos tilanne on mahdollisesti vielä pelastettavissa, on hyvä sopia hyvissä ajoin maksuaikaa kuluihin. Mikäli tilanne ei enää ole pelastettavissa, tulee tämä ilmoittaa velkojille rehellisesti ja heti, kun mahdollista. Näin toimien yhdistyksen hallitus ja sen jäsenet välttävät mahdollisesti itselleen koituvat sanktiot virheellisistä toimista.

Fiksupostin Fiksu konsultointi tarjoaa ratkaisuja myös yhdistyksille. Luonnollisesti vakaalla ammattitaidolla. Teemme yhdistyksen velkaselvityksen, tarvittavat selvitykset viranomaisille, kartoitamme varallisuuden ja huolehdimme, että yhdistyksen purkaminen menee lain ja asetusten mukaisesti. Tarvittaessa järjestämme myös purkutoimenpiteen ihan kokonaan yhdistykselle avaimet-käteen-periaatteella. Palvelulle on muodostunut merkittävästi kysyntää purkamisen työlään ja aikaa vievän luonteen vuoksi vuoksi, sekä myös siksi, että harva yhdistysaktiivi haluaa turhia vastuita tai sanktioita suuren vaivan palkaksi vaan, että kaikki menee varmasti lain ja asetusten mukaan.

Mikäli haluat lisätietoa tarjoamistamme ratkaisuista tai antaa palautetta blogitekstistä, niin alla olevan lomakkeen kautta tavoitat meidät. Jokainen palaute, kehitysajatus ja omaan tarpeeseen liittyvä kysely ja/tai kommentti käsitellään sen edellyttämällä vakavuudella ja täydellä luottamuksella.

Kuvat: Calen Stokes ja Nik Shuliahin
Translate this page here »