FAQ hakijoille

 

Tältä sivulta löydät vastaukset yleisimpiin kysymyksiin.

Olenko vastuussa yrityksestä, jonka olen perustanut??

Kyllä olet, jos olet sen hallituksessa ja teet sillä liiketoimintaa. Jos kuitenkin myyt sen ennen liiketoiminnan aloittamista, et ole mistään vastuussa. Vastuun osakeyhtiössä kantaa lain mukaan aina yhtiön hallitus ja viime kädessä
omistaja.

 

Miten määritellään yhtiön hallitus ja mistä se on velvollinen?

Yhtiössä tulee olla hallitus, joka vastaa yhtiön liiketoiminnasta. Hallituksessa tulee olla vähintään yksi varsinainen jäsen. Mikäli hallituksessa on alle kolme varsinaista jäsentä, tulee merkitä myös yksi yksi varajäsen. Vara jäsen ei ole velvollinen yhtiön toiminnasta, eikä myöskään oiketettu mihinkään toimiin yhtiössä. Varajäsen ei ole hallituksessa, vaan varalla. Mikäli hallituksen varsinainen jäsen menehtyy, nousee lain mukaan varajäsen hallitukseen. Yhtiön hallitus on kaikesta yhtiön toiminnasta vastuussa siltä ajalta, kun se on 
ollut virassa. Ennen tai jälkeen hallituksen aikaa se ei vastaa yhtiön  toiminnasta, vastuista tai velvoitteista.

 

Pitääkö yrityksellä olla kirjanpitäjä?

Ehdottomasti, kun yrityksellä on jotain mistä pitää kirjaa. Eli mikäli ei ole liiketoimintaa, ei tarvita myöskään kirjanpitoa. Tilinpäätös tulee kuitenkin
tehdä, kun yhtiön tilikausi loppuu. Normaali tilikausi on 12 kk, mutta uuden yhtiön ensimmäinen tilikausi on mahdollinen määrittää 6-18 kuukauden
mittaiseksi.

 

Pitääkö työntekijöiden palkat ilmoittaa tulorekisteriin?

Aivan ehdottomasti pitää ja viimeistään 5 päivän kuluttua palkkojen maksusta. Tämä kuitenkin edellyttää, että sinulla on työntekijöitä ja niille on
maksettu palkkaa. Lisäksi sinun tulee tässä kohtaa olla työantajarekisterissä ja hankkinut työvoimalle TyEL-vakuutukset ja muut lain edellyttämät vakuutukset ja luvat.

 

Arvonlisävero pitää ilmoittaa ja maksaa joka kuukauden 12. päivä?

Oikein. Joka kuun 12. päivä pitää viimeistään tehdä arvonlisäveroilmoitus ja maksaa arvonlisävero. Tämä on kuitenkin ilmoitus, joka koskee kuukautta
ennen edeltävää kuukautta. Eli lokakuun alv-ilmoitus tehdään joulukuun 12. päivä mennessä. Ja maksettavaa on vain, jos yhtiö on tehnyt liiketoimintaa, josta arvonlisäveroa on kertynyt. Arvonlisäverokertymästä otetaan kuitenkin
ensin pois hankinnoista tulleet vähennettävät arvonlisäverot, jonka jälkeen selviää todella paljonko pitää maksaa. Ilmoitus kuitenkin pitää tehdä
tyhjästäkin, jos yhtiö on rekisteröitynyt arvonlisäverovelvolliseksi.

 

Kun myyn yhtiön, kuinka ilmoitan sen verotuksessa?

 

Ostaja ilmoittaa aina varainsiirtoverosta, eikä siitä siten synny milloinkaan maksettavaa veroa myyjälle. Osakeyhtiön myynnistä maksetaan varainsiirtoveroa, joka on 2 %. Minimissään maksettava vero on 10 €, joka siis edellyttää näin ollen vähintään 500 € kauppasummaa. Varainsiirtoverosta vastuun kantaa lain mukaan aina ostaja. Myyntivoittovero käsitellään pääomatuloverona, josta menee 30 % veroa.

Tämä menee kuitenkin vasta 1000 € jälkeen, jota edeltävät tulot ovat verovapaita. Nämä ilmoitetaan omassa veroilmoituksessa.

 

Tuleeko yrittäjänä ottaa YEL-vakuutus, eli yrittäjäeläkevakuutus, koska se on
lain edellyttämä?

Kyllä tulee, jos alat todella tehdä yritystoimintaa. Vakuutus tulee saattaa voimaan kuuden kuukauden kuluessa yritystoiminnan aloittamisesta.
Jos vain perustat yhtiön ja myyt sen saamaan vauhtiin, ei YEL-velvollisuus astu voimaan.

 

Mitä teen, jos Kela tai vastaava kysyy minulta yritystoiminnasta?

Mikäli et nosta palkkaa, etkä saa yhtiöstä tuloja, kerrot sen Kelalle. Mikäli vain perustat yhtiön myytäväksi kerrot, että olit ryhtyä yrittäjäksi, mutta et kuitenkaan ryhtynytkään. Myit yrityksen pois samantien. Onneksi löytyi ostaja helposti. Myynnin jälkeen valtion kaikissa rekistereissä näkyy, että sinä et ole yrityksessä mukana, etkä siten myöskään yrittäjä. Kela ei voi ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin tästä.

 

Onko Fiksupostin yrityksen perustamispalvelut laillisia?

On. Yrityksen perustaminen on täysin laillista. Yrityksen myyminen on täysin laillista. Yrityksen perustamisen ja myymisen välistä aikaa ole mitenkään laissa määritelty. Eli ei ole aikarajaa, joka sinun täytyy vähintään tai maksimissaan olla yhtiön omistajana.

 

Voiko tulla ongelmia, jos perustan yrityksen ja myyn sen samantien Fiksupostin kanssa?

Ei voi. Perustamasi yritys on täysin vailla toimintaa siihen asti, kunnes se siirtyy uudelle omistajalle. Silloin sinne määritellään uusi omistaja ja lain edessä vastuullinen hallitus. Samalla sinä jäät sieltä kokonaan pois. Vastuun toiminnasta kantaa aina toiminnan aikainen hallitus.

 

Miksei Fiksuposti itse perusta yhtiöitä, vaan käytämme asiamiehiä perustamisessa?

Käytämme ulkopuolisia asiamiehiä, koska emme voi itse perustaa tarvittavaa määrää yhtiöitä ilman erillistä selvitystä veroviranomaisille. Ongelma ei itsessään ole selvityksen teko, vaan selvitysten käsittelyaika, joka on tällä hetkellä yli 8 viikkoa yhtä yhtiötä kohden. Meillä on suuri uusien
yhtiöiden tarve, koska olemme mukana valtakunnallisessa yrittämisen- ja innovoinnin edistämiskampanjassa. Kauttamme on perustettu yksin kuluvana vuonna jo lähes 500 uutta yhtiötä.

 

Tuleeko yhtiö saada ennakkoperintärekisteriin ennen kuin sen kanssa voi ryhtyä laskuttamaan tai muuten tekemään liiketoimintaa?

Ennakkoperintärekisteriin (myöh. epr) ei tarvitse mennä, jos myy tai vuokraa tavaroita. Vain, jos myy palveluja. Kuitenkin velvollisuus verojen maksulle on aina maksajalla. Kun asiakas siis maksaa laskun, joka menee epr:ssä olemattomalle yritykselle, ottaa asiakas riskin. Riski on, ettei laskuttava yhtiö koskaan pääse epr:n, eikä maksa omia tuloverojaan. Tällöin veronkantovelvollisuus (13% lähdevero) voi olla maksavalla asiakkaalla. Asia on kuitenkin käytännössä ajankohtainen, kun tilikauden (vuosi, uudella yhtiöllä max 18 kk) veroilmoitus jätetään (+4kk), jolloin mahdollisesta tuloksesta maksetaan veroa 2-4 kk kuluttua. Ennakkoperintärekisteröimätön yhtiö voi siis
täysin vapaasti ja lain turvin laskuttaa.

 

Tuleeko yhtiö saada arvonlisävero-rekisteriin ennen kuin sen kanssa voi laskuttamaan laskut arvonlisäverollisena (alv)?

Alv-rekisteriin kuulumaton yritys voi laskuttaa alvillisena laskunsa, kun yritys
on ilmoittautunut rekisteriin. Tällöin kuitenkin on merkityksellistä, että alvit
tilitetään valtiolle seuraavaa kuukautta seuraavan kuukauden 12. päivä. Mikäli
rekisteröimisestä tulee hylkäys, tulee alv poistaa tulevista laskuista.

 

Lopuksi haluan siteerata erästä tunnettua sarjayrittäjää:

”Kaiken kaikkiaan yrityksen perustaminen ja myyminen on kuin myisi Saksasta tuodun auton hyvällä katteella Suomessa. Kun kaikki paperit on tehty oikein, et jää
vastuuseen mistään mitä omistajan vaihdon jälkeen tapahtuu. Vai kuinka ihmeessä voisit olla vastuussa siitä, että myymälläsi autolla on ajettu ylinopeutta tai vaikka ryöstetty pankki? Aivan, et mitenkään.”

Translate this page here »